DPS

MISJA DOMU


Dom Pomocy Społecznej w Stróżach k. Zakliczyna funkcjonuje nieprzerwanie od 1951 roku. Jesteśmy placówką, która stara się jak najlepiej pomagać ludziom pokrzywdzonym przez los, wymagającym stałej pomocy. Przez kolejne lata w naszym Domu mieszkały coraz to nowe pokolenia mieszkańców znajdując tu spokój, wyciągniętą pomocną dłoń, przyjazną atmosferę, kontakt z naturą i co najważniejsze – domowe ciepło.

Wiemy, że każdy stara się przedstawić od jak najlepszej strony. Dla nas najważniejszą wizytówką jest to, co o tym miejscu mówią sami jego mieszkańcy oraz jak nas postrzegają i oceniają inni. Jest nam bardzo miło, kiedy słyszymy dobre słowa o naszym Domu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą przedstawioną na tej stronie internetowej, a jeżeli macie Państwo życzenie obejrzeć nasz Dom z bliska, to zapraszamy do Stróż.

Dyrekcja DPS w Stróżach

Dom Pomocy Społecznej w Stróżach położony jest w województwie małopolskim, w obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Teren, na którym położony jest Dom to zabytkowy zespół dworsko – parkowy.

Dom Pomocy Społecznej w Stróżach jest placówką organizacyjną Powiatu Tarnowskiego przeznaczoną dla 108 przewlekle psychicznie chorych kobiet i mężczyzn. Placówka zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z obowiązującym standardem z uwzględnieniem stopnia ich sprawności psychicznej i fizycznej.

W skład naszej placówki wchodzą cztery budynki.

Pierwszy  to zabytkowy dwór z przełomu XVIII/XIX wieku, a drugi to wybudowany w latach 80-tych nowy kompleks mieszkalny. Oba budynki łączy przewiązka, która pozwala na wygodne przemieszczanie się pomiędzy  nimi oraz korzystanie z windy wszystkich mieszkańców. Budynki wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych.  Pomieszczenia są po gruntownych remontach i zostały tak przebudowane, aby uzyskać jak najlepsze warunki socjalno-bytowe dla mieszkańców, którzy w nich zamieszkują.

Budynek Główny (dawny dwór) przeznaczony jest dla 69 mieszkańców, w którym mieszczą się: pokoje mieszkalne z łazienkami, dyżurka pielęgniarska, biuro pracowników socjalnych, kaplica, pokój dziennego pobytu, sala rehabilitacji, podręczna kuchenka, a na poziomie pięknie odremontowanych piwnic usytuowana została jadalnia, do której można zjechać windą.

Budynek Socjalno-Mieszkalny przeznaczony jest dla 39 osób. W tym budynku mieszczą się pokoje mieszkalne, dostosowana jest do nich odpowiednia ilość łazienek oraz toalet. W budynku Socjalno-Mieszkalnym znajdują się pomieszczenia administracyjne, sale terapii zajęciowej oraz sale pobytu dziennego. Teren wokół budynków otacza piękny, zabytkowy park – miejsce spacerów, spokoju i wyciszenia, o każdej porze roku. Drogi wokół budynków wyłożone są kostką brukową, ułatwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Budynek mieszkalny z przeznaczeniem na sale terapii zajęciowej

We wcześniejszych latach funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej budynek ten nazywał się Domem Ogrodnika. W roku 2020 po gruntownym remoncie został on przystosowany do prowadzenia terapii zajęciowej. W budynku mieści się  sala terapii wyposażona w sprzęt telewizyjny, komputerowy oraz pomocnicza kuchenka i łazienka.

Budynek Usługowy z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy  

Budynek ten należy do kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej. Powstał on w 1988 roku jako budynek gospodarczy z przeznaczeniem na pralnię, szwalnię i kotłownię. W roku 2012 nastąpiła zmiana sposobu użytkowania  na budynek usługowy świadczący usługi opiekuńczo-terapeutyczne jako świetlica dziennego pobytu dla osób z terenu gminy Zakliczyn.

Skip to content