Kierownictwo

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach:
mgr Agnieszka Gierałt

Gł. księgowy:
mgr Agnieszka Nadolnik

Skip to content