Kierownictwo

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach:
mgr Monika Chrobak

Gł. księgowy:
mgr Agnieszka Nadolnik

Skip to content