Działalność Domu

Dom Pomocy Społecznej w Stróżach jest placówką opieki całodobowej, świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, jednocześnie uwzględniając stopień sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańca oraz indywidualne preferencje i oczekiwania. Pomoc i opieka nad mieszkańcami sprawowana jest przez profesjonalny i doświadczony zespół pracowników w sposób rzetelny, indywidualny, podmiotowy zgodnie z obowiązującymi standardami.

DPS świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla naszych mieszkańców. 

1) w zakresie potrzeb bytowych:
Posiadamy pokoje jedno, dwu i trzy osobowe. Każdy mieszkaniec ma możliwość indywidualnego przystrojenia pokoju zgodnie z własnymi zainteresowaniami i poczuciem estetyki.

Zapewniamy trzy podstawowe posiłki: śniadanie, obiad, kolację oraz dodatkowo drugie śniadanie dla diety cukrzycowej i podwieczorek dla wszystkich mieszkańców. Zgodne z zaleceniami lekarza wprowadzane są różnorakie diety opracowywane przez dietetyka. Mieszkańcy mają podawane do wiadomości dekadowe jadłospisy. Posiłki spożywane są na jadalni lub pokojach. Dom zapewnia również mieszkańcom podstawowe produkty żywnościowe, które są dostępne całodobowo. W ramach sekcji kulinarnej mieszkańcy często robią wypieki i  przygotowują różnego rodzaju potrawy.

Niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz zapewnia środki higieniczne oraz odzież i obuwie dla naszych podopiecznych.

Dom ma podpisaną umowę z firmą pralniczą, która trzy razy w tygodniu odbiera brudną pościel i rzeczy osobiste mieszkańców. W Domu funkcjonują również trzy miejsca wyposażone w pralki i suszarki automatyczne służące do prania bieżącego. Do mieszkańców chcących skorzystać z usług fryzjerskich przyjeżdża fryzjer. Jednak w dużej mierze usługi takie jak farbowanie, ścinanie czy modelowanie wykonuje nieodpłatnie personel Domu. 

Pokoje mieszkańców
Pokoje mieszkańców
Jadalnia
Świetlica

2) w zakresie usług opiekuńczych:
DPS świadczy szeroko pojętą pomoc osobom, które takiej opieki wymagają, skupiającą się przede wszystkim na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (tj. pomoc przy posiłkach, przy ubieraniu się i rozbieraniu), pielęgnacji (tj. pomoc przy toalecie porannej i wieczornej, pomoc przy kąpieli), otoczeniu podopiecznych życzliwością, troską w każdej potrzebie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i wypełnienia codziennego czasu możliwie jak najbardziej aktywnie, biorąc pod uwagę możliwości każdego z mieszkańców. Sprawują opiekę podczas wizyt lekarskich, odwiedzają mieszkańców w szpitalu. Personel pomaga mieszkańcom w czynnościach gospodarczych m.in. ścieleniu łóżka, wymianie pościeli, w utrzymaniu czystości i porządku w pokojach oraz w innych pomieszczeniach z których korzystają mieszkańcy.

Zapewniamy zgodną z prawem obsługę wszelkich spraw socjalnych, majątkowych, rozliczenia środków prywatnych, zabezpieczenia depozytów, czuwamy nad potrzebami indywidualnych zakupów mieszkanek, prowadzimy sprawy z urzędami, współpracujemy z rodzinami oraz opiekunami prawnymi.

3) w zakresie usług wspomagających:
W naszym Domu usługi medyczne świadczone są całodobowo.  Raz w tygodniu przyjmuje lekarz POZ, a raz w miesiącu lekarz psychiatra. Mieszkańcy korzystają także z porad lekarzy specjalistów poradni diabetologicznej, urologicznej, endokrynologicznej, okulistycznej, kardiologicznej, dermatologicznej, chirurgicznej, laryngologicznej. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, a także zlecone przez lekarzy zabiegi takie jak iniekcje, opatrunki, pobrania materiału do badań diagnostycznych, wykonuje wykwalifikowany personel medyczny, który cechuje fachowość i serdeczny stosunek do każdego mieszkańca. W razie zaistniałej konieczności podopieczni korzystają także z leczenia szpitalnego. Realizujemy również wnioski na pieluchomajtki, sprzęt ortopedyczny, recepty na leki.

W ramach świadczonych usług, Dom umożliwia Mieszkańcom kontakt z psychologiem. Spotkania z nim mają charakter indywidualny i obejmują konsultacje, porady lub terapię psychologiczną.

Gabinet pielęgniarek

Dom świadczy również usługi z zakresu fizjoterapii dostosowane do możliwości fizycznych i zdrowotnych naszych mieszkańców. Prowadzona jest rehabilitacja lecznicza, indywidualna i grupowa oraz profilaktyka zdrowotna. Posiadamy salę rehabilitacyjną wyposażoną w UGUL z wyposażeniem, drabinki ,materace, piłki , ciężarki , stoły do ćwiczeń manualnych, rotory do kończyn górnych i dolnych, urządzenia do masażu stóp, rowery stacjonarne, stepper, atlas do ćwiczeń, bieżnie, fotel masujący itp. Oprócz ćwiczeń, w zależności od wskazań zdrowotnych wykonywane są zabiegi takie jak: pole magnetyczne, elektroterapia, ultradźwięki, lampa Solux. Rehabilitacja obejmuje również osoby leżące, które wymagają usprawniania. Rehabilitację takich osób ułatwia nam sprzęt tj.: wózek pionizujący, parapodia aktywne do nauki chodzenia. Ćwiczenia przyłóżkowe odbywają się w pokojach mieszkańców. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są pod opieką wykwalifikowanego fizjoterapeuty.

Sala rehabilitacyjna

Corocznie organizowane są turnusy rehabilitacyjne do ciekawych turystycznych miejscowości.

Mieszkańcy mają możliwość udziału w imprezach kulturalnych na terenie placówki i poza nią.

Wernisaż w zakliczyńskim Ratuszu

Działalność kulturalno-oświatowa ma na celu nie tylko urozmaicenie mieszkańcom ich codziennego życia, lecz także przeświadczenia o własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości, rozwijania talentów i zainteresowań, kształtowania pożądanych zachowań i umiejętności. Prowadzony jest tzw. kalendarz imprez kulturalnych, według którego organizuje się rożnego rodzaju zabawy, przedstawienia, pokazy, wycieczki, ogniska, pikniki, udział w imprezach poza Domem, itp.

Z dużym powodzeniem funkcjonuje zespół artystyczny pn. „Orchidea”, który aktywnie działa organizując występy dla mieszkańców oraz okolicznych instytucji tj Zakliczyńskie Centrum Kultury, Klasztor Franciszkanów itd.  W ramach prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej organizowane są cykliczne imprezy tj. Wigilia Rodzin, Biesiada DPS Stróże, Walentynki, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Wielkanoc, Andrzejki itp.

Zespół „Orchidea”
Zespół „Orchidea”
Zespół „Orchidea”
Zespół „Orchidea”
Zespół „Orchidea”

W Domu mieści się kaplica wyznania rzymsko-katolickiego, w której w niedziele oraz pozostałe święta odbywają się Msze Święte. Opiekę duchową nad mieszkańcami sprawuje Kapelan, z klasztoru Ojców Franciszkanów z Zakliczyna, który służy posługą kapłańską, odprawia Msze Święte, spowiada, pokrzepia na duchu i służy radą. Pomaga również w rozwiązywaniu drobnych problemów natury religijnej i egzystencjalnej. Ponadto kapelan udziela sakramentów i odwiedza chorych na oddziałach, co ma niewątpliwy wpływ na zdrowie psychiczne i stan emocjonalny mieszkańców.

Kaplica

Usługi terapeutyczne  i zajęcia rehabilitacji społecznej  prowadzone są na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi z dnia 14 stycznia 2014 r. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są ustalane w Indywidualnym Planie Wsparcia dla danego Mieszkańca Domu.

Jedną z form aktywizacji mieszkańców Domu jest terapia zajęciowa. Podopieczni każdego dnia mogą realizować swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnych formach terapii zajęciowej, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Zakres programowy zajęć poszczególnych rodzajów obejmuje:


1. W przypadku zajęć terapeutycznych:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 • trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

2. W przypadku zajęć z psychologiem:

 • badanie psychologiczne,
 • terapię psychologiczną,
 • poradnictwo psychologiczne;

3. W przypadku zajęć ruchowych:

 • zajęcia sportowe,
 • turystykę,
 • rekreację;

4. W przypadku zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia:

 • terapię w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • zajęcia informatyczne,
 • pracę, w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy.

Przy DPS działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach będący placówką pobytu dziennego. Celem działania Warsztatu jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz leczniczej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Część mieszkańców naszego  DPS aktywnie uczestniczy w tej formie zajęć.
Mając na uwadze potrzeby aktywizacji mieszkańców zostały powołane sekcje terapeutyczne: arterterapia, ergoterapia, silwoterapia, biblioterapia, muzykoterapia, sekcja kulinarna, sekcja modlitewna, sekcja terapii opartej na słowie, sekcja taneczna, sekcja fotograficzna.

Skip to content