Podziękowania dla Fundacji Banku Pekao S.A.

Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej w Stróżach składa serdeczne podziękowania Fundacji Banku Pekao S.A. za przekazanie darowizny, dzięki której stowarzyszenie zakupiło namiot, zestaw ławek i stolików, gry oraz materiały do zajęć terapeutycznych, które zostały wykorzystane na biesiadzie DPS Stróże , podczas realizacji zajęć terapeutycznych oraz spotkań integracyjnych zorganizowanych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.

Skip to content