Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków lub nagród.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej.

DOFINANSOWANIE: 2 578 974,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 578 974,00 zł

DOFINANSOWANIE: DPS Stróże – 408 450,00 zł  

DATA ZAWARCIA UMOWY: 27.09.2023r.

Skip to content