Nasza Kadra

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRÓŻACH

mgr MONIKA CHROBAK

tel. 14-66-55-161, email: dyrektor@dpsstroze.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr AGNIESZKA NADOLNIK

tel. 14-66-55-048  wew.102, email: ksiegowosc@dpsstroze.pl

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEGO 

mgr ANNA DRUKAŁA

tel. 14-66-55-048  wew.107, email: dopiekunczy@dpsstroze.pl

p.o. SPECJALISTA DO SPRAW MEDYCZNYCH

mgr MAŁGORZATA SOWA

tel. 14-66-55-048  wew.115, email: pielegniarki@dpsstroze.pl

p.o. KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO

mgr DOROTA NADOLNIK

tel. 14-66-55-048  wew.101, email: dgospodarczy@dpsstroze.pl

Dom Pomocy Społecznej w Stróżach dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, która zapewnia jakość usług na wysokim poziomie oraz troskliwą opiekę nad wszystkimi mieszkańcami.

W skład działu opiekuńczo – terapeutycznego wchodzą: kierownik działu, terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktorzy ds. kulturalno – oświatowych, kapelan, opiekunowie, pokojowe oraz psycholog.

W skład działu medyczno – rehabilitacyjnego wchodzą: specjalista do spraw medycznych, rehabilitanci/fizjoterapeuci, pielęgniarki, położna oraz lekarz psychiatra – pracownik nieetatowy;

W skład działu techniczno-gospodarczego wchodzą: kierownik działu, dietetyk, kierowcy, magazynier, pracownicy kuchni, pracownicy gospodarczy.

W skład działu finansowo-księgowego wchodzą : Główny księgowy oraz stanowiska ds. księgowości

Ponadto zatrudnieni są pracownicy na samodzielnych stanowiskach: tj. pracownicy socjalni, pracownicy na samodzielnych stanowiskach ds. pracowniczych i administracyjnych oraz specjalista ds. BHP i p/poż – pracownik nieetatowy. 

Mieszkańcy cyklicznie mają zapewniony kontakt z lekarzem psychiatrą.

Każdy z działów realizując swoje zadania kieruje się przede wszystkim dobrem mieszkańców. Staramy się, aby przez okazywaną życzliwość, przyjazne nastawienie do mieszkańców oraz zwyczajny, codzienny uśmiech i wyciągniętą w każdej potrzebie pomocną dłoń – tworzyć ciepłą, domową atmosferę.

Skip to content