ŚDS

Po lewej stronie znajduje się motto ŚDS oraz logo. Po prawej stronie budynek ŚDS oraz piękny klomb z kwiatami.

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w 2005 roku  w Rzuchowej, następnie został przeniesiony do Stróż w grudniu 2010 roku. Placówka obecnie znajduje się w budynku usługowym przy Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. Teren, na którym położony jest Dom to zabytkowy zespół dworsko – parkowy. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach jest domem dziennego pobytu, przeznaczonym dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Dom ma zasięg ponadgminny. 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką, która prowadzi swoja działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Uczestnicy mają zapewniony dowóz do ośrodka oraz ciepły posiłek przygotowywany w ramach treningu kulinarnego.

Głównym celem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem. 

Skip to content