Informacja dotyczącą otrzymanych i wykorzystanych środków finansowych z MUW w Krakowie

Informacja dotyczącą otrzymanych i wykorzystanych środków finansowych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przez Dom Pomocy Społecznej w Stróżach w 2020 i 2021 roku.

Powiat Tarnowski otrzymał dotację celową Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej tj. wzmocnienie zabezpieczenia  przed skutkami występowania wirusa SARS – CoV – 2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Łączna kwota otrzymanych środków z dotacji celowej: 250.066,00 zł

Łączna wartość zadania: 312.582,50 zł

Dofinansowanie DPS Stróże – 46,087 zł

 

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Dofinansowanie DPS Stróże – 75,920 zł

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS Stróże – 68,218 zł

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach.

Dofinansowanie DPS Stróże – 58,551 zł

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagradzania osobom zatrudnionym w DPS w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2

Dofinansowanie DPS Stróże  – 52,000 zł

Skip to content