Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Wstęp do deklaracji

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsstroze.pl/wtz/

Dane teleadresowe jednostki:

Adres korespondencyjny: Dzierżaniny 72, 32-840 Zakliczyn

Telefon: 14 66 – 64 – 010

Kom. 536 267 511

e-mail: wtzdzierzaniny@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.05.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część zamieszczonych na stronie informacji publicznych w postaci załączników nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0 (z uwagi na charakter informacji publicznej).
 • Zamieszczone na stronie internetowej podmiotu informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed dniem 2020-09-23
 • Część z publikowanych plików multimedialnych (zdjęć) nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed dniem 2020-09-23
 • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/JPG nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • część dokumentów nie umożliwia czytania maszynowego

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach zapewnia następujące ułatwienia:

 • menu główne z nawigacją
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • możliwość użycia standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • możliwość skoku do etykiety “więcej”, przewinięcie informacji do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą,
 • obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • automatyczne skalowanie strony do szerokości okna wyświetlacza,
 • elementy statyczne strony internetowej posiadają natywnie odpowiedni kontrast,
 • możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami, słowami, wierszami, paragrafami (akapitami),
 • możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji za pomocą przewijanego slidera,

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono w dniu 23.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona nie posiada specjalnych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Oświęcimska

e-mail:  sekretariat@dpsstroze.pl

Telefon: 14-66-55-277, 14-66-55-048, 14-66-55-161

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach (Dzierżaniny 72, 32- 840 Zakliczyn), jest położony w województwie małopolskim, w obszarze Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowgo. Nasza placówka mieści się na pierwszym piętrze w budynku byłej szkoły podstawowej (szkoła- pomnik Tysiąclecia z początku lat 70 XX wieku).

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzą 2 wejścia.
 2. Pierwsze wejście do budynku znajduje się od strony ulicy. Prowadzą do niego trzystopniowe schody oraz obok nich podjazd dla wózków inwalidzkich. 
 3. Bezpośrednio do budynku można dostać się także od strony parkingu ( strona południowa) dzwoniąc dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych. Na parter prowadzi 5 schodów gdzie swoją działalność ma Spółdzielnia Socjalna „ Serce Pogórza”. Na pierwszym piętrze działa Warsztat Terapii Zajęciowej, a prowadzi do niego 21 schodów zabezpieczonych poręczą.
 4. Ze względu na brak windy w budynku istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu gąsienicowego umożliwiającego wjazd wózkiem inwalidzkim na piętro Warsztatu.
 5. Drogi wokół budynku wyłożone są kostką brukową ułatwiającą poruszanie się osobom z niepełnosprawnością.
 6. Dla Uczestników WTZ dostępne są pomieszczenia użytkowanego piętra oraz toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 7. Od strony południowej znajduję się ogólnodostępny parking. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
 8. Na zewnątrz znajduje się także altana, do której prowadzi 9 schodów. Do dyspozycji Uczestników jest także siłownia zewnętrzna.
 9. Do wszystkich pomieszczeń należących do WTZ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Osobom ze szczególnymi potrzebami w sytuacjach zagrożenia zapewnione są oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz szkolenia i instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
 11. Oznakowanie początku i końca biegu schodów wewnętrznych przy pomocy kontrastowego koloru.

W zakresie dostępności informacyjno- komunikacyjnej:

 1. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Skip to content