Próbna ewakuacja


7 października 2015r. przeprowadzone zostały działania związane z próbną ewakuacją. Do tej pory przeprowadzaliśmy ćwiczenia ewakuacyjne w porze nocnej lub wieczorowej. Tym razem odbyły się w ciągu dnia, ale utrudnieniami były remonty, które są toczą się w naszym Domu. Mimo, że kadra opiekuńcza była w nieco okrojonym składzie ze względu na absencje chorobowe, to jednak ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z procedurami, ponieważ wzięli w niej udział wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko. Warto raz w roku sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie, ponieważ wiedza z zakresu bezpieczeństwa mieszkanek i pracowników jest najważniejsza.

Ewakuacja odbywała się sprawnie, bezpiecznie i na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym  i z pełną odpowiedzialnością za zdrowie i życie ludzkie. Bardzo dobrze została zorganizowana ochrona osób ewakuowanych i mienia oraz pierwsza pomoc medyczna przez pracowników.

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne przygotowanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej jak również pracowników, na wypadek konieczności przeprowadzenia prawdziwej ewakuacji.  Ćwiczenia przebiegły prawidłowo, wszystkie cele i założenia zrealizowano zgodnie z zamiarem taktycznym. Ćwiczenia na obiektach użyteczności publicznej są nieodłącznym elementem nie tylko podnoszenia praktycznych i taktycznych umiejętności pracowników, ale również doskonałą okazją do zapoznania się z budową obiektów, rozmieszczeniem w nich i ich otoczeniu hydrantów, sprzętu ppoż., wyłączników prądu, zaworów gazu itp. Wiedza ta przydaje się bardzo w obliczu realnego zagrożenia, bowiem znacznie skraca czas dotarcia do wspomnianych wyłączników źródeł energii, a co ważniejsze – do samych poszkodowanych.

Skip to content