83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

83 lata temu o świcie Rzesza Niemiecka napadła na Polskę, rozpoczynając II wojny światową, która na całym świecie pochłonęła ok. 50 milionów ofiar. Dzisiaj nasi mieszkańcy wspominali ten dzień. Przygotowali prelekcję nt. „Wybuchu II wojny światowej” oraz zaśpiewali pieśni patriotyczne. 1 września 1939 r. jest ważny dla Polaków, bo wyzwala w nas pamięć o tych, którzy zginęli za swój naród. Cześć i Chwała Bohaterom ! Pamiętamy!

Skip to content