84. rocznica wybuchu II wojny światowej

Dzień, który miał być jak każdy inny. Zwyczajny piątek. Dzień, który zmienił bieg historii. Dzień, w którym życie wielu ludzi uległo drastycznej zmianie. Napaść na Westerplatte, walka polskich żołnierzy i cywilów, terror, zniszczenia miast i wsi, ewakuacje ludności… Śmierć, strach, rozłąka z najbliższymi… Data, która na zawsze wpisała się w pamięci – 1.09.1939 r. Dzisiaj przypada 84. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej i z tej okazji w naszym Domu odbyła się prelekcja przypominająca tamte wydarzenia.

„Bo ważne jest, żeby pamiętać. I trzeba pamiętać, żeby wiedzieć.”

Skip to content