Informacja dotycząca postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w pierwszym półroczu 2018r. znak postępowania DPS.FK. 2710 – 2/2017

Skip to content