Informacja dotycząca postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów żywnościowych dla Domy Pomocy Społecznej w Stróżach w pierwszym półroczu 2021r.

Skip to content