Informacja dotycząca postępowanie o zamówienie publiczne w trybie zapytanie o cenę na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w II półroczu 2018 r.

Skip to content