Informacja dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w pierwszym półroczu 2018r.

Skip to content