Katyń, Smoleńsk – pamiętamy!

W 73 rocznicę mordu katyńskiego na polskich oficerach i polskiej inteligencji oraz w 3 rocznicę katastrofy smoleńskiej mieszkanki przygotowały montaż słowno – muzyczny upamiętniający te wydarzenia. Podkreślić należy, że w przedstawieniu wzięły udział mieszkanki, które dotąd rzadko prezentowały swoje możliwości w takich programach.

Tym większe uznanie dla nich, ponieważ przedstawienie bardzo wszystkim się podobało. Pani Dyrektor dziękując za zaangażowanie się nowych „artystek” w zaprezentowaniu tego programu, podkreśliła, że docenia wysiłek, jaki potrzeba było włożyć w jego przygotowanie. Przypomniała również, że dawny właściciel dworu – Stefan Dunikowski był jednym z dziesiątek tysięcy oficerów, którzy zginęli w lasach katyńskich.

Skip to content