Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia 2021 r. obchodzimy 76. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła ten dzień Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Z tej okazji mieszkańcy naszego Domu przygotowali prelekcję na ten temat. Głównym motywem tegorocznych obchodów jest los dzieci, które zostały deportowane do obozu lub w nim się urodziły. Szacuje się, że do Auschwitz deportowanych zostało co najmniej 232 tys. dzieci, z których ok. 216 tys. stanowili Żydzi, 11 tys. Romowie, ok. 3 tys. Polacy, ponad 1 tys. Białorusini oraz kilkuset Rosjan, Ukraińców i innych. Ogółem w obozie zarejestrowano ok. 23 tys. dzieci i młodocianych, z których w styczniu 1945 r. na terenie Auschwitz oswobodzono nieco ponad 700.

„Chciałbym powiedzieć mojej córce, wnukom i ich rówieśnikom, gdziekolwiek mieszkają: NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI! – pamiętajmy o słowach ocalałego z Holocaustu Mariana Turskiego. Pamiętajmy, nie wolno nam zapomnieć!

Skip to content