O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach powstało w  2004 roku z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, których celem było wspieranie rozwoju tej placówki.

Głównymi zadaniami Stowarzyszenia wynikającymi ze statutu organizacji jest między innymi :

1) dbałość o interesy wszystkich osób niepełnosprawnych, w szczególności mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach oraz na terenie gminy Zakliczyn, ich rodzin i opiekunów,
2) działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3) wspieranie rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich osiągnięć,
4) umożliwianie aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
5) organizowanie imprez kulturalnych, happeningów, konferencji,
6) współudział w inicjowaniu przedsięwzięć wspomagających w rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach od 21 listopada 2008 roku jest członkiem Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (SFOP) w Zakliczynie, która należy do międzynarodowego związku europejskich organizacji samarytańskich SAINT – Samaritan International (www.samaritan.info). Do związku tego należą organizacje samarytańskie z : Niemiec, Austrii, Danii, Francji, Czech, Słowacji, Włoch, Litwy, Norwegii, Węgier, Polski, Łotwy i Ukrainy.

 

Skip to content