Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w I półroczu 2020r.

Skip to content