Ćwiczenia ewakuacyjne w DPS 2021

Dzień 21 października 2021 roku na pewno zostanie w pamięci niejednego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, a to za sprawą przeprowadzonej ewakuacji pensjonariuszy. Płonie jedno z pomieszczeń. Pracownicy podejmowali ewakuację mieszkańców różnymi sposobami. W całym budynku jest kilkadziesiąt chorych, z czego kilkanaście to osoby leżące.

Poszkodowani wyprowadzani są przez pracowników pieszo, wynoszeni na plecach i na noszach, wyjeżdżają na wózkach inwalidzkich.

Na szczęście powyższy dramatyczny opis wydarzeń to tylko ćwiczenia zaaranżowane przez dyrekcję DPS oraz przez służbę BHP. W pierwszej fazie ćwiczeń pracownicy Domu Pomocy Społecznej, realizując przyjęte zasady postępowania podczas powstania pożaru w obiekcie pod czujnym okiem kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego przećwiczyli procedurę zgłoszenia zdarzenia do Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, technikę gaszenia pożaru w zarodku oraz ewakuację (własnymi siłami) użytkowników obiektu. Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie możliwości ewakuacji pensjonariuszy DPS-u dostępnymi drogami ewakuacyjnymi, po klatkach schodowych na zewnątrz budynku.

Podsumowanie przez pracownika służby BHP Wojciecha Ogonek- Ewakuacja odbywała się sprawnie, bezpiecznie i na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i z pełną odpowiedzialnością za zdrowie i życie ludzkie. Bardzo dobrze została zorganizowana ochrona osób ewakuowanych i mienia oraz pierwsza pomoc medyczna przez pracowników. Ćwiczenia przebiegły prawidłowo, wszystkie cele i założenia zrealizowano zgodnie z zamiarem taktycznym. Podkreślić należy, iż tak duża obecność personelu miała decydujący wpływ na sprawną ewakuację mieszkańców albowiem cała ewakuacja trwała ok. 4 minut. Ćwiczenia na obiektach użyteczności publicznej są nieodłącznym elementem nie tylko podnoszenia praktycznych i taktycznych umiejętności pracowników, ale również doskonałą okazją do zapoznania się z budową obiektów, rozmieszczeniem w nich i ich otoczeniu hydrantów, sprzętu ppoż., wyłączników prądu, zaworów gazu itp. Wiedza ta przydaje się bardzo w obliczu realnego zagrożenia, bowiem znacznie skraca czas dotarcia do wspomnianych wyłączników źródeł energii, a co ważniejsze – do samych poszkodowanych.

Skip to content