Projekt „Otwarci na nowe wyzwania”

„Otwarci na nowe wyzwania”  to projekt skierowany do osób nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych intelektualnie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osób z chorobą psychiczną, podopiecznych Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

Projekt realizowany jest od 01.01.2018 r. – 21.12.2019 r. Celem udziału w projekcie jest aktywne włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, wzrost aktywności społeczno – zawodowej, ukierunkowany na zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Projekt rezalizowany jest w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach i bierze w nim udział 25 osób składających się z mieszkanek Domu Pomocy Społecznej ze Stróż oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy ze Stróż. Po obyciu płatnego szkolenia zawodowego i stażu, zatrudnienie uzyskało 4 stażystów.

Skip to content