Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

Dom Pomocy Społecznej w Stróżach informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”  doposażył naszą placówkę  w niezbędny sprzęt pielęgniarski. Obecnie ten sprzęt został oznakowany  naklejkami informacyjnymi zgodnie z & 4 ust.1 pkt 7. Niniejszym publikujemy zdjęcia oznakowanego sprzętu w DPS Stróże.

Skip to content