Witaj majowa jutrzenko

„Wiele lat już minęło
Na walkę, na bój nikt nie czeka
Lecz nadal patriotyzm się pali
W duszy każdego człowieka”

5 maja 2016r. w naszym Domu z wielką galą odbyła się akademia z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana przez zespół „Orchidea”. Mieszkanki przedstawiły historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która niewątpliwie była  wielkim i ważnym testamentem Rzeczpospolitej. Mimo upadku Polski pomagała przetrwać przez 123 lata rozbiorów i była dla potomnych podstawowym punktem odniesienia w staraniach o wolną Polskę. Szczególnie wyeksponowano podczas akademii  postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz  Hugo Kołłątaja i Ignacego Potockiego. Autorzy Konstytucji wyraźnie dali wyraz swojemu przeświadczeniu, że konstytucja jako dzieło ludzkie winna być odniesiona do Boga. My jesteśmy dzisiaj zobowiązani – w ich miejsce – przenieść w naszą epokę tę samą troskę, która nurtowała twórców trzeciomajowej Konstytucji, tę samą troskę o dobro wspólne Rzeczypospolitej i tę samą odpowiedzialność.

Skip to content