Wyróżnienie indywidualne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej dla Pani Małgorzaty Chrobak – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stróżach

21 listopada 2017r. w Dzień Pracownika Socjalnego w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się coroczna uroczystość wręczania  nagród i wyróżnień za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Wśród 11 wyróżnionych przez Panią Elżbietę Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej osób znalazła się Pani Małgorzata Chrobak –  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej i Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach – za działalność zawodową i społeczną na rzecz poszerzania lokalnej oferty pomocowej dla różnych grup społecznych i ich integracji ze społecznością lokalną, w tym poprzez realizację licznych projektów.

Nagrody Laureatom wręczała Pani Elżbieta Rafalska -Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiceminister Elżbieta Bojanowska oraz Pani Profesor dr hab. Barbara Kromolicka-  Przewodnicząca Rady Pomocy Społecznej. W uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień uczestniczył zaproszony przez Ministerstwo przedstawiciel powiatowych władz samorządowych. Pan Jacek Hudyma -Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego. Pani Dyrektor DPS Małgorzata Chrobak poprzez swoją 17-letnią pracę w Domu Pomocy Społecznej pełniąc najpierw funkcję Kierownika Działu Terapeutyczno– Opiekuńczego i Rehabilitacji, a od kwietnia 2008 r. po dzień dzisiejszy Dyrektora doprowadziła do osiągnięcia wymaganych standardów przez ten Dom, dzięki czemu jego mieszkańcy mają zapewniony na wysokim poziomie pełny zakres usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających. Pani Dyrektor jest inicjatorem powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach. Na szczególną uwagę zasługuje również praca społeczna Pani Małgorzaty Chrobak w Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz w Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. W swojej działalności wyróżnia się aktywnością, sukcesami w rozwoju i rozszerzaniu działalności społecznej ww. organizacji. Pani Małgorzata Chrobak promuje działania społeczne na wszystkich szczeblach samorządu, a także na forum zagranicznym, biorąc udział w szeregu konferencji i spotkań dotyczących pomocy społecznej. „Dla mnie nagroda przyznana przez Panią Minister  to duże wyróżnienie. Stanowi potwierdzenie mojej dotychczasowej działalności w ramach inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie pomocy społecznej oraz jest inspiracją do podejmowania dalszych działań” – twierdzi Małgorzata Chrobak.

Skip to content