Zawieszenie działalności Domu

Decyzją Nr 138/2020 Wojewody Małopolskiego następuje czasowe zawieszenie działalności, na terenie całego województwa małopolskiego Środowiskowych Domów Samopomocy, w terminie od dnia 16 października 2020 roku do odwołania.

Skip to content