• MODUŁ I - BEZPIECZNY DOM RPO

    MODUL 1 – BEZPIECZNY DOM RPO

    Nasza placówka realizuje grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID – 19. Wartość grantu wynosi 159 091,30 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego oraz 23 863,70 zł wkładu własnego. Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r. W wyniku realizacji grantu:  – doposażymy stanowiska pracy personelu Domu Pomocy Społecznej w Stróżach oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID – 19. – doposażymy Dom Pomocy Społecznej w Stróżach w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami. – przystosujemy pomieszczenia poprzez wydzielenie części…

Skip to content