• Aktualności

    Zwiększenie liczby uczestników uczestniczących w zajęciach w ŚDS

    Zgodnie z Decyzją Nr 33/2021 Wojewody Małopolskiego od 22 lutego 2021 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stróżach  zwiększono liczbę uczestników przebywających jednocześnie na terenie placówki do 50% liczby miejsc. W dalszym ciągu będą odbywać się zajęcia w formie zdalnej dla pozostałych uczestników, którzy w danym dniu nie przychodzą na zajęcia stacjonarne. Zajęcia stacjonarne odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

  • Aktualności

    Wznowienie działalności Domu

    Decyzją Nr 272/2020 (Poleceniem Nr 348/2020) Wojewoda Małopolski uchylił Decyzję o zawieszeniu działalność Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie województwa małopolskiego. Zgodnie z Poleceniem Nr 350/2020 z 26 listopada 2020  Wojewody Małopolskiego Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach będzie: – realizował swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka. – w dniach i godzinach działalności ośrodka będzie prowadził dyżur pracownika, który będzie przeprowadzał, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, indywidualne spotkania z uczestnikami lub udzielał informacji i porad za pomocą komunikacji zdalnej, – prowadził zajęcia grupowe, dla nie więcej niż 5 osób przebywających jednocześnie na terenie placówki, realizowane zgodnie z…

Skip to content