Dzień Papieski – św. Jana Pawła II

23 października mieszkanki zaprezentowały program oparty na słowie z okazji Dnia Papieża , naszego Świętego Jana Pawła II. Już po raz XV obchodzimy  Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny. Jest to okazja do pochylenia się nad nauczaniem tego wielkiego świętego z rodu Polaków. Papież podkreślał, że poprzez rodzinę przebiega historia człowieka, historia zbawienia ludzkości. Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości.Za jego wstawiennictwem modlimy się o świętość polskich rodzin by były one Bogiem silne.

Jeśli będą zdrowe polskie rodziny, to będziemy także żyć w zdrowym państwie. Poprzez dzisiejszy program oparty na słowie jesteśmy zaproszeni, by dziękować Bogu za każdą rodzinę i za wielkiego Patrona Rodzin – Świętego Jana Pawła II.

Skip to content