Kanonizacja Jana Pawła II

Po 9-ciu latach od beatyfikacji Jana Pawła II – największego z rodu Polaków, 27 kwietnia 2014r. w Święto Miłosierdzia Bożego został on wyniesiony na ołtarze jako Święty Jan Paweł II – papież. Aktu tego dokonał papież Franciszek. Wraz z papieżem Janem Pawłem II został ogłoszony świętym również papież Jan XXIII. Nasz Ojciec Święty został ogłoszony patronem rodziny.

Mieszkanki chcąc uczcić tak doniosłą i historyczną chwilę przygotowały program artystyczny o Janie Pawle II. W wielu pokojach naszych mieszkanek wisi na ścianach obraz już świętego, naszego Wielkiego Rodaka.  Życzyć należy sobie, obyśmy umieli czerpać ze skarbnicy nauczania Jana Pawła II i pamiętali jak wspaniałego mamy orędownika w niebie.

Skip to content