W hołdzie Konstytucji

Polska Konstytucja uchwalona 3-go maja 1971 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie , po konstytucji amerykańskiej z 1787r., nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nie posiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat liberum veto. Obowiązywała przez 14 miesięcy.
Aby przypomnieć wszystkie te wydarzenia i okoliczności ustanowienia tak doniosłego aktu najwyższej rangi państwowej, mieszkanki naszego Domu przygotowały wspaniałe przedstawienie, które przykuwało uwagę nie tylko wyjątkowymi treściami, ale również wspaniałymi strojami.

Skip to content