Nowa terapia

Dzięki staraniom Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Stróżach Pani Małgorzaty Chrobak, holenderska fundacja Elti – Stichtting przekazała stowarzyszeniu działającemu przy DPS Stróże środki w wysokości 133 000,00 zł. Wsparcie to zostało wykorzystane na remont niezamieszkałego budynku, znajdującego się na terenie DPS w Stróżach. Budynek ten został przeznaczony na salę terapii zajęciowej dla mieszkańców DPSu. Prace remontowe rozpoczęły się w październiku 2019r. a zakończyły w sierpniu   br. Dodatkowe sale terapeutyczne na pewno przyczynią się do poprawy komfortu życia naszych mieszkańców.

 

Skip to content