Projekt „Nasz Region, Nasza Tradycja, Nasze Dziedzictwo”

Projekt „Nasz Region, Nasza Tradycja, Nasze Dziedzictwo” skierowany jest do mieszkanek Domu Pomocy Społecznej oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś nr VI Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 r. do grudnia 2019 r. 

Projekt został podzielona na kilka bloków tematycznych tj. warsztaty pod nazwą:  „Oj dana, dana” (20 godzin na 10 – osobową grupę), „A proziok to co?”( 20 godzin na 10 – osobową grupę) i „Rękodzieło – plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego” (10 godzin na 10 – osobową grupę) w których udział bierze 30 osobowa grupa mieszkanek i uczestników.

Celem projektu  jest upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego regionu tarnowskiego. Osoby biorące udział w projekcie, kształtują postawy ukierunkowane na pielęgnowanie i pomnażanie regionalnego dziedzictwa niematerialnego. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu charakterystycznych dla naszego regionu tańców i strojów ludowych.  Poznają lokalne produkty i przyrządzają z nich tradycyjne potrawy i dania z naszego regionu. Celem kolejnych warsztatów z rękodzieła jest „ożywienie” i popularyzowanie zanikającej już dziedziny rękodzieła ludowego. Uczestnicy poznają tradycję rękodzielnicze regionu (ornamentyka, surowce z czego wykonuje się dane prace oraz techniki ich wykonania).

Pierwsze bloki warsztatów: kulinarnych pt. „A proziok to co?”, folklorystycznych „Oj dana, dana” oraz „Warsztaty rękodzieła – plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego”  odbywały się w Domu Pomocy Społecznej w  Stróżach na przełomie maja i czerwca br. Natomiast druga edycja realizowana była od września do października br.

Poniżej prezentujemy fotorelację z poszczególnych warsztatów:

Warsztaty kulinarne:

Na tych zajęciach uczestnicy przygotowali potrawy i dania charakterystyczne dla naszego regionu.

Warsztaty rękodzieła:

Uczestnicy nabyli umiejętności wykonywania tradycyjnych przedmiotów rękodzieła regionu tarnowskiego przy wykorzystaniu określonych technik i materiałów (ornamentyka, wyplatanie z wykliny papierowej, malowanie motywów farbami akrylowymi).

Warsztaty folklorystyczne:

Podczas warsztatów uczestnicy poznali najbardziej charakterystyczne tańce z naszego regionu oraz elementy strojów charakterystycznych dla poszczególnych grup etnograficznych.

Skip to content