Różaniec 2022

Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie! Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze życie Maryi. Dlatego też każdego dnia w październiku mieszkańcy gromadzili się w kaplicy Domu na nabożeństwie różańcowym by wyprosić potrzebne łaski dla siebie, swoich rodzin, personelu oraz dla tych, którzy prosili o tę modlitwę. Przez cały listopad natomiast odmawiają różaniec w intencji swoich bliskich zmarłych o łaski życia wiecznego. Czas poświęcony na różaniec jest na pewno najlepiej wykorzystanym czasem jaki Pan Bóg nam ofiaruje każdego dnia.

Skip to content