Rusza kolejna edycja projektu „Nasz Rejon, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”

Od 01.04.2019 – 15.04.2019 r. odbywa się rekrutacja do kolejnej edycji projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś nr VI Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Projekt podzielony jest na 3 bloki tematyczne tj. warsztaty pod nazwą:
– warsztaty rękodzieła – plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego (10 godzin/10 osobową grupę)
– warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co?” (20 godzin/10 osobową grupę)
– warsztaty folklorystyczne „Oj dana dana” (20 godzin/10 osobową grupę)

Skip to content