Wznowienie działalności Domu

  1. Decyzją Nr 272/2020 (Poleceniem Nr 348/2020) Wojewoda Małopolski uchylił Decyzję o zawieszeniu działalność Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie województwa małopolskiego. Zgodnie z Poleceniem Nr 350/2020 z 26 listopada 2020  Wojewody Małopolskiego Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach będzie:

– realizował swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka.

– w dniach i godzinach działalności ośrodka będzie prowadził dyżur pracownika, który będzie przeprowadzał, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, indywidualne spotkania z uczestnikami lub udzielał informacji i porad za pomocą komunikacji zdalnej,

– prowadził zajęcia grupowe, dla nie więcej niż 5 osób przebywających jednocześnie na terenie placówki, realizowane zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przekazanymi pismem z 23 października 2020 r.

Skip to content