Wznowienie działalności WTZ

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego od 23 lutego 2021 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach wznawia zajęcia w ograniczonej liczbie Uczestników przebywających jednocześnie na terenie placówki – 50% miejsc wynikających z umowy zawartej z powiatem. Zajęcia odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

W wyniku pogarszającej się sytuacji związanej z pandemią COVID – 19, od 16 października 2020 r. WTZ Dzierżaniny musiał wstrzymać prowadzenie zajęć stacjonarnych i przejść na tryb pracy zdalnej z Uczestnikami. W tym czasie (październik – listopad 2020 r.) personel WTZ solidarnie wspomagał swoją pracą działalność DPS Stróże.

Od 4 stycznia nasz Warsztat wznowił pracę stacjonarną w grupach ograniczonych do 5 osób przebywających jednocześnie na terenie placówki. Prowadzono ciągłe zajęcia zdalne dla Uczestników pozostających w domach.

Bardzo cieszymy się, że po tych trudnych miesiącach możemy – nawet w ograniczonej liczbie – ponownie powitać Uczestników w naszych progach. 

Skip to content