Zwiększenie liczby uczestników uczestniczących w zajęciach w ŚDS

Zgodnie z Decyzją Nr 33/2021 Wojewody Małopolskiego od 22 lutego 2021 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stróżach  zwiększono liczbę uczestników przebywających jednocześnie na terenie placówki do 50% liczby miejsc. W dalszym ciągu będą odbywać się zajęcia w formie zdalnej dla pozostałych uczestników, którzy w danym dniu nie przychodzą na zajęcia stacjonarne. Zajęcia stacjonarne odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Skip to content