X – lecie ŚDS Stróże

Mija 10 lat od kiedy została powołana nowa placówka dziennego pobytu dla osób  niepełnosprawnych z terenu gminy Zakliczyn oraz sąsiednich gmin. Pierwsze 5 lat jednostka mieściła się przy DPS w Rzuchowej i kierował nią Pan Krzysztof Sobczyk, a następnie w 2010 roku została przeniesiona do Stróż, gdzie funkcjonuje w sąsiedztwie tutejszego DPS-u.

Z okazji 10-tej rocznicy istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach  odbyła się wspaniała uroczystość. Zostali zaproszeni na nią: władze samorządowe, które reprezentował Pan Jacek Hudyma – członek Zarządu, radni Rady Powiatu Tarnowskiego – reprezentowani przez Panią Irenę Kusion oraz Pana Kazimierza Kormana, burmistrz miasta Zakliczyn Pan Dawid Chrobak, dyrektor PCPR Pani Wiesława Iwaniec, wicedyrektor PCPR i jednocześnie dawny kierownik ŚDS w Rzuchowej Pan Krzysztof Sobczyk, a także zaprzyjaźnione placówki z powiatu tarnowskiego – uczestnicy ŚDS Karwodrza z Panią kierownik Władysławą Stefańską, ŚDS Nowodworze z Panią kierownik Martą Jamrozik, ŚDS Ryglice z Panią kierownik Ewą Bardo-Madeja oraz ŚDS Lisia Góra z Panią Bożeną Mróz.Zaproszeni zostali również przedstawiciele rodziców uczestników Państwo Pajdakowie. Gośćmi na jubileuszu były również mieszkanki i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, a także Ojcowie Franciszkanie i klerycy z klasztoru w Zakliczynie. Na początku uroczystości Pani Dyrektor Małgorzata Chrobak powitała wszystkich gości, przedstawiła krótką historię Środowiskowego Domu Samopomocy, następnie głos zabrali Pan Jacek Hudyma i Dawid Chrobak dziękując za zaproszenie oraz życząc samych sukcesów, a także rozwoju placówki w kolejnych dziesięcioleciach jej istnienia. Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie przygotowane przez uczestników, które przybliżyło „z przymrużeniem oka” dorobek, osiągnięcia oraz wzloty i upadki uczestników, korzystających z możliwości jakie przez ostatnie 10 lat ŚDS im stwarzało i nadal stwarza. Jak to na uroczystościach bywa, po oficjalnej części jubileuszu goście zostali zaproszeni do suto zastawionych stołów na poczęstunek, a po nim nastąpiła zabawa taneczna przeplatana wesołymi konkursami. Do tańca przygrywała nasza nadworna orkiestra pn.”Gama”. I choć na polu siąpił deszcz, i było chłodno, to zabawa w budynku głównym DPS zagwarantowała wyśmienity klimat i nastrój do fantastycznego przeżycia „okrągłego” jubileuszu.

Skip to content