Bóg Honor Ojczyzna

 trzy hasła były głównym motywem twórców Polskiej Konstytucji z 1791 roku. Najwyższa uchwała regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Warto więc przypominać wzniosłe chwile naszego narodu, które świadczą o mądrości Polaków, ich patriotyzmie, zabieganiu o dobro kraju współczesnego i przyszłych pokoleń.

Przedstawienie związane z pamięcią o tamtych czasach na stałe wpisało się w nasz kalendarz wspomnień. W ten sposób budujemy nasz patriotyzm i uczymy się historii, by dumnie myśleć o naszej ojczyźnie – Polsce.

Skip to content