Prelekcja – bezpieczeństwo pieszych 2017

W dniu 27 stycznia 2017r. w naszym Domu odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, którą wygłosili  Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowie. Słuchaczami były mieszkanki naszego Domu,  uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pracownicy.

Policjanci omawiali przepisy dotyczące ruchu pieszych na drodze, a następnie skutki ich nieprzestrzegania, czego efektem są wypadki drogowe z udziałem pieszych. Podczas prelekcji Policjanci zademonstrowali także zdjęcia obrazujące skutki wypadków drogowych z udziałem pieszych, co wywarło na słuchaczach duże wrażenie. Apelowali o ostrożność na drodze, przypominali o obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez pieszych. Poinformowali, że jedynym i skutecznym środkiem zapobiegającym wykroczeniom popełnianym przez pieszych jest ukaranie sprawcy- pieszego mandatem, a nie pouczenie. Słuchacze czynnie uczestniczyli w  spotkaniu, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali pytania. Spotkanie było interesujące i pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie  zastosowanie w praktyce.

Skip to content